Tisdag 30/09/2008

I fredags hade vi ett seminarium där vi och några andra P10-grupper ventilerade våra olika projektidéer. Vi fick i samband med detta feedback på det vi hade skrivit, och för vår del innebar det direktiv att förtydliga vissa saker i vår projektansökan. Idag har vi bearbetat denna projektansökan, så nu känner vi oss relativt "klara" med det textmässiga. Då vi inte får några handledare tilldelade förrän nästa måndag kan vi dock inte få ansökan granskad och godkänd, så vi kommer fram till dess att ligga relativt lågt med att skriva allt för mycket på uppsatsen och filma allt för mycket på filmen. Detta eftersom det är möjligt att våra blivande handledare kan komma med synpunkter som kanske kan göra filmen och uppsatsen ännu bättre. Om vi sätter igång med allt nu finns alltså risken att vi får göra mycket onödigt extrajobb.

Under resten av dagen kommer vi att arbeta på manuset till en pilotfilm som vi har fått i uppgift att göra för att visa hur vi har tänkt, vilken gestaltnings/berättar-form vi kommer att använda oss av. Målsättningen är att vi ska kunna spela in och redigera ihop pilotfilmen någon gång under denna vecka. Sett till uppsatsen kommer vi även börja skriva på en inledning samt leta reda på mer "källor", som vi kan tänkas behöva.

Vad har hänt hittills?

Under de senaste veckorna har vi utfört en lång och krävande tankeprocess där vi arbetat fram en (förhoppningsvis) slutlig projektidé som vi kommer att arbeta med under det närmaste läsåret på KSM. Vi ska skriva en uppsats och producera en film, och vad dessa kommer att handla om kan du se en bit nedan. Det har varit roligt, men svårt att arbeta fram en idé som ska gå att jobba med under en längre period. Roligt på så vis att vi själva har fått välja vad vi ska arbeta med för tematik, men jobbigt på så vis att vi inte har så mycket erfarenhet av hur ett eget, längre, projekt ska organiseras för att arbetet sedan ska flyta på i ett lagom tempo, kvantitet får inte gå före kvalitet. Därtill har det också varit problematiskt att få själva projektidén godkänd då vi inte har haft någon större tillgång till handledning under de inlednade veckorna. Det är trots alt inte vi själva som sätter klartecken för att vi ska få genomföra det som vi har planerat.

Film:
För närmare 300 år sedan föddes Carl Fredric Broocman, en forskare vars verk fortfarande anses viktiga för östgötsk historia.3 Innan han avled ägnade han sina sista krafter åt att skriva en bok vars innehåll består av en utförlig beskrivning av alla städer och socknar i Östergötland. Vi har inspirerats av hans arbete och bestämt oss för att göra en remediering av hans verk i form av en dokumentärfilm, där vi liksom Broocman lyfter fram några av Östergötlands mest intressanta platser. Kort och gott vill vi sätta en modernare prägel på Broocmans idé och göra den mer samtidsenlig. Vi vill lyfta fram den i ett nytt medium för att locka en yngre och bredare publik. Boken i sig, med sitt ålderdomliga språk, riktar sig till en förhållandevis begränsad målgrupp, och vi vill alltså kunna nå ut till fler människor än vad boken kan göra idag. Att göra en dokumentärfilm som eventuellt kan sändas på TV tror vi för tillfället är det allra bästa sättet att nå ut till en stor publik.

 Vi kommer att göra en 30 minuters dokumentärfilm om Östergötlands både kända och okända platser. Dokumentären ska vara anpassad för folk som inte är så insatta i historien, men som ändå vill lära sig mer. Målet med filmen är att skapa ett intresse hos tittaren för den östgötska historien. Vi hoppas att filmen leder till att vår publik i framtiden besöker de platser vi berättar om, och kanske inspirerar till att de hittar egna utflyktsmål. Vi vill att folk ska tänka utanför invanda ramar och hitta alternativa turistmål i kontrast till de vanliga, eftersom de mest välbesökta platserna inte alltid behöver vara de mest intressanta.  

Uppsats:
TV-spelsbranschen är en av de allra största underhållningsbranscherna i hela världen, kanske till och med den största. Vad som, enligt oss, allt för sällan diskuteras kring spelvärlden är dock vad den egentligen innehåller för olika grupper, genrer och subkulturer. Vad finns det för typ av spel, vilka genrer dominerar världen och varför? Vad säger de storsäljande spelen om spelarna som grupp? I vår uppsats vill vi undersöka vilka spelgenrer som är vanligast och diskutera kring varför det kan vara så. Därefter kommer vi att analysera spel från de vanligaste genrerna och se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Vi kan fråga oss vilka element storsäljarna har gemensamt, och vad skiljer dem åt? Hur ser marknadsföringen kring spelen ut? Tillhör de en serie som varit populär tidigare?

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka typer av spel som är mest populära och vilka beståndsdelar som gör dem populära. Kan man urskilja några subkulturer inom spelvärlden och de olika genrerna? Vår uppsats skulle kunna bli en ingång för andra, framtida uppsatsskrivare, som vill utforska genrer, företeelser och/eller grupper inom spelvärlden. Forskningsområdet är relativt nytt och med vår uppsats hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för spel och spelares påverkan på varandra i ett makroperspektiv. 

Välkomna!

Idag har vi - vilka vi är kommer du att få reda på imorgon - lanserat vår nya projektblogg. Här kommer all intern information kring vår film; Landskapsresan att finnas samlad.

RSS 2.0